Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014 - 2020

Projekty z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych – w trakcie realizacji

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020,

Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,

Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Beneficjent: Powiat Rycki

Okres realizacji: 2018.04.16 -2020.11.30

Całkowita wartość projektu wynosi 25 837 175,92 zł. Koszty kwalifikowane wynoszą 18 382 746,78 zł, w tym  14 796 790,31 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast wkład własny powiatu ryckiego wynosi 11 040 385,61 zł.

Zakres Inwestycji obejmuje termomodernizacje 15 budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu ryckiego w latach 2018 – 2020

Na rok 2018

 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach,
 2. ZSZ nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,
  • budynek szkoły
  • budynek warsztatów segment I
  • budynek warsztatów segment II
  • stacja diagnostyczna
  • internat
 3. Dom Pomocy Społecznej im. Siostry Heleny Drozdowskiej w Leopoldowie.

Na rok 2019

 1. ZSZ nr 1 im gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie,
  • budynek szkoły
  • budynek zajęć praktycznych
  • internat
 2. Budynek zlokalizowany przy ul. Żytniej 26 w Rykach.

Na rok 2020

 1. ZSZ nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach,
  • budynek warsztatów szkolnych
 2. ZSZ nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie,
 3. budynek szkoły
 4. budynek warsztatów szkolnych
 5. Internat
 6. Zespół Szkół im. K. hr. Kickiego w Sobieszynie

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, do których należą:

 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co przyczyni się do poprawy, jakości środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców na obszarze powiatu ryckiego
 • wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii

W ramach projektu w obiektach zostanie wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych, podłóg, stropów i dachów. Wymieniona zostanie także stolarka okienna i drzwiowa. Systemy grzewcze będą przebudowane, a oświetlenie wymienione na energooszczędne. Poza tym projekt obejmuje montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii poprzez zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na trzech budynkach.

Realizacja projektu pozwoli na podwyższenie efektywności energetycznej obiektów, zmniejszenie zużycia energii i redukcję emisji zanieczyszczeń, a także na obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynków.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (Gj/rok) – 19727,6
 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 15 szt.
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – (MWh/rok) – 94,6616
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (t co2/rok) – 1258,65
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 3 szt.
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,1719 MW
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 15
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 23854,18 m2
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,1719MWt
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 5 725 105,278 kWk/rok

 

Zakończenie prac termomodelnizacji

Zakończenie prac termomodelnizacji

Przebieg prac Termomodernizacji

Przebieg prac Termomodernizacji

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

Dom Pomocy Społecznej przed termomodernizacją.

Dom Pomocy Społecznej przed termomodernizacją.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny