Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zakończenie prac termomodelnizacji

Utworzono dnia 02.01.2020, 09:59

Odbiór nudynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie! 

W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących
własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora
publicznego, informujemy, że czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostały rozpoczęte w dniu 18
listopada 2019 r. o godz. 9.00 .
Komisja dokonała odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na
termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie na kwotę 826.463,77 zł.

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny