Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Podpisanie umowy

Utworzono dnia 30.09.2019, 10:07

Podpisanie umów na realizację  projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego”

            W ramach realizacji projektu pn ''Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego informujemy, że w  dniu 12 czerwca 2019 r. Powiat Rycki podpisał umowę z firmą „ Godar Bud Arkadiusz Godlewski” na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie. W imieniu Powiatu Ryckiego umowę podpisał Starosta Rycki Pan Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Rycki Pan Dariusz Cenkiel i Skarbnik Powiatu Pani Aneta Działa. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 833 822, 67 zł . Planowany termin wykonania inwestycji 31 października 2019 r.

W tym samym dniu została również podpisana  umowa z Panem Jackiem Gilewiczem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny